naar boven  

Stottertherapie: wat is het verschil tussen Del Ferro & Logopedie?

30-05-2023

Stottertherapie logopedie

Logopedisten behandelen aandoeningen op het gebied van persoonlijke communicatie, stem, taal, spraak, gehoor, stotteren en slikken. Binnen de logopedie is er een specialisatie ontstaan wat zich puur richt op stotteren.  

Daarbij wordt er gewerkt vanuit de overtuiging dat stotteren een psychische oorzaak heeft en is de behandeling dan ook daarop vooral gericht. Binnen de logopedie wordt ervan uitgaan dat stotteren niet (volledig) te verhelpen is, vandaar dat de behandeling vooral gericht is op het leren leven met stotteren en het leren accepteren ervan. Vaak wordt er letterlijk tegen de patiënt gezegd dat hij of zij niet meer van het stotteren kan afkomen. Een uiterst verdrietige en teleurstellende mededeling voor diegene die stottert en/of voor de ouders van een kind dat stottert en graag van het stotteren wil afkomen.

Stotteren door spanning

De achterliggende gedachte binnen de logopedie is dat wanneer iemand het stotteren leert te accepteren, hierdoor minder spanning op het spreken ligt, waardoor het stotteren vanzelf minder wordt. Helaas blijkt dit in de praktijk voor bijna niemand te werken, aangezien het stotteren vaak gepaard gaat met spreekangsten en spanning waardoor het stotteren in stand wordt gehouden.

Er zijn ook logopedisten die techniek aanleren zoals het verlengen van letters of het expres gaan stotteren. Zelfs ouders dienen expres mee te stotteren met het stotterende kind, zodat het kind zich niet hoeft te schamen dat hij stottert. 

Iedereen maakt uiteraard zelf de keuze of zij willen (leren) omgaan met het stotteren of dat zij hier graag vanaf willen komen. Aan de hand van de hulpvraag kan er specifieke zorg worden gezocht wat hierbij aansluit. Mocht iemand graag van zijn of haar stotteren af willen komen, dan biedt de Del Ferro methode de oplossing.

Stottertherapie Del Ferro Methode

De Del Ferro Methode is in 1978 ontwikkeld door de Amerikaanse operazanger Len Del Ferro. Het is de eerste stottertherapie in Nederland die een andere kijk op stotteren had. De methode is  gericht op het oplossen van het stotteren en niet op het leren leven met een stotterprobleem.  Deze wetenschappelijk beproefde methode is geschikt voor iedereen die stottert en gemotiveerd is om hiervan af te komen. De specifieke Del Ferro middenriftraining is het hoofdbestanddeel van de methode. Een ander aspect is de mentale kant zoals het oplossen van spreekangst, het vergoten van zelfvertrouwen en het ontwikkelen van innerlijke rust.

Tijdens de intensieve cursus wordt er een spreektechniek geleerd waarbij er vanaf de eerste cursusdag niet meer gestotterd wordt. Er wordt hen namelijk een tool aangereikt waarbij cursisten de totale controle hebben over het spreken.

Deze spreektechniek wordt tijdens de cursusweek afgebouwd waardoor er behendigheid en snelheid in de toepassing van de techniek komt. In de cursusweek wordt er veel aandacht besteed aan de mentale aspecten rond dit proces. Door zelf in de praktijk te ervaren dat vloeiend spreken overal mogelijk is, groeit het besef en de overtuiging dat het wel degelijk mogelijk is om volledig van het stotteren af te komen.

Voorbeelden van ex-stotteraars

Stotteren is meer dan het niet kunnen uitspreken van letters en woorden. Het kan gedrag- en levenskeuzes beïnvloeden. De docenten bij Del Ferro zijn ervaringsdeskundigen. Zij hebben zelf gestotterd en zijn door het toepassen van de Del Ferro Methode volledig van hun stotteren afgekomen. Zij weten dus als geen ander hoe het is om te stotteren en hoe je hier vanaf kunt komen. Hierdoor inspireren ze de cursist en zijn het bewijs dat een stottervrij leven echt mogelijk is.