naar boven  

Onzekerheid stotteren

21-04-2023

Onzekerheid stotteren


Iemand die stottert, stottert niet altijd

Iedereen die stottert kent ook periodes van vloeiend spreken. Bijvoorbeeld wanneer er tegen dieren wordt gesproken of als je gewoon een ´goede´ dag hebt. Er zijn veel mensen die dramatisch stotteren, maar als ze een voordracht moeten houden, hoort de luisteraar niets van zijn spraakprobleem. Acteren gaan een heleboel mensen die stotteren ook goed af. Dit is hoogstwaarschijnlijk te wijten aan het feit dat diegene dan een rol speelt.
Er zijn net zoveel vormen van stotteren als er stotterende mensen zijn. Iedereen stottert op zijn eigen, persoonlijke manier. Wat voor de één een moeilijk woord is, is voor de ander een fluitje van een cent en wat voor de ene persoon een beklemmende situatie is, daar haalt een ander zijn schouders voor op. Toch zijn er vooral veel overeenkomsten. In het gedrag en de emoties die stotteren met zich meebrengt. Maar de grootste overeenkomst is de fysieke oorzaak. Door deze weg te nemen, kun je het stotterprobleem oplossen. Daar richt de Del Ferro Methode zich op!

Stotteren door spanning

Emoties hebben vaak te maken met de mate van stotteren. In de regel stottert iemand meer wanneer er spanningen en zenuwen zijn. Dit heeft vaak te maken met bepaalde situaties. Andere emoties kunnen er ook voor zorgen dat er meer of minder wordt gestotterd. Er zijn mensen die helemaal vastlopen wanneer zij woedend zijn, anderen spreken dan juist wel helemaal vloeiend. Bij kinderen komt het vaak voor dat zij meer stotteren als zij heel enthousiast zijn. Wij horen van ouders en cursisten dat het stotteren meer opspeelt tijdens de feestdagen en op verjaardagen.

Stotteren in bepaalde situaties

Bepaalde situaties kunnen ook meer stotters triggeren. Dit heeft vaak te maken met de spanningen en zenuwen die hiervoor worden gevoeld en wat opspeelt en groter wordt naarmate de uitdaging dichterbij komt.
Klassieke voorbeelden van situaties waardoor er meer spanningen ontstaan, zijn het geven van een presentatie of spreekbeurt, voor een grote groep spreken, jezelf voorstellen, voorlezen en telefoneren. Wanneer er in zo een situaties veel wordt gestotterd, ontstaan er onzekerheden en spreekangsten voor dezelfde situaties. Men heeft al de zenuwen lang voor de gebeurtenis zal gaan plaatsvinden.

Stotteren bij bepaalde letters en woorden

Vaak hebben mensen die stotteren onzekerheden voor bepaalde letters, woorden en klanken. Dit komt voor omdat iemand vaak op een bepaald letter of woord heeft gestotterd en hiervoor spreekangsten heeft opgebouwd. Dit kan ertoe leiden dat men trucjes of synoniemen gebruikt. Deze trucjes kunnen standaard in het spreken verworven zitten of in een split second toegepast worden.
Door deze onzekerheid gaan mensen bijvoorbeeld andere dingen bestellen dan wat zij daadwerkelijk willen. Er zijn voorbeelden van cursisten die jarenlang geen cola dronken omdat ze moeite met de K-klank hadden. Het aanwijzen op de menu kaart of hetzelfde bestellen als iemand van hetzelfde gezelschap zal voor vele mensen die stotteren herkenbaar klinken.

Stotteren bij bepaalde mensen

Iemand die stottert maakt zich voortdurend zorgen over hoe hij of zij op zijn gesprekspartner overkomt. Als de ander het stotterende spreken maar niet afkeurt, belachelijk maakt. Als hij of zij mij maar niet idioot vindt! In sommige situaties kan dit heftige lichamelijke reacties met zich meebrengen: hartkloppingen, zweten, spanning door het hele lichaam, een versnelde ademhaling. Mensen die stotteren kunnen de lichamelijke uitputtingsverschijnselen hebben van een marathonloper, terwijl ze simpelweg alleen maar iets proberen te zeggen!
Er kunnen ook onzekerheden ontstaan bij bepaalde mensen. Voorbeelden zijn mensen die hoger staan in de hiërarchie/ mensen waar je tegen opkijkt en waar je indruk op wil maken. Dit verschilt uiteraard per persoon. Bij familieleden en vrienden voel je je vaak prettiger en ontspannender waardoor je minder stottert. Dit kan bij anderen weer tegenovergesteld zijn en wordt er juist meer gestotterd bij deze mensen.

Onzekerheid stotteren oplossen

De Del Ferro Methode is een spreektechniek waarbij je in elke situatie, bij ieder persoon en met emoties iedere letter en woord vloeiend uit kan spreken. Hierbij leren cursisten een unieke spreektechniek waarbij zij direct vloeiend zullen spreken. 
Door te ervaren hoe het is om zelfs met spanning succesvol vloeiend te spreken, stijgt het zelfvertrouwen en dalen de onzekerheden totdat alle spreekangsten tot het verleden behoren.
Bij Del Ferro werken we eraan dat er uiteindelijk geen spreekangst meer is en dat spreken zonder stotteren een welkom automatisme is geworden.