naar boven  

Broddelen

21-04-2023

Bij zowel broddelen als stotteren wordt er niet-vloeiend gesproken. Als je niet stottert, ken je meestal wel de typische stottervormen, zoals het blokkeren en/of herhalen van letters, woorden en zinsdelen, het verlengen van letters en het trekken van grimassen in het zicht of het lichaam. Maar wist je dat mensen die stotteren ook heel goed zijn in het gebruiken van trucjes en synoniemen en vaak zwijgen, terwijl ze eigenlijk iets hadden willen zeggen?

Broddelen symptomen

Broddelen gaat vaak hand in hand met een snel spreektempo. Bij broddelen worden er lettergrepen overgeslagen, worden woorden in elkaar geschoven, wordt er binnensmonds spreken en worden er pauzes in een zin ingelast waar het niet thuishoort. Ook vind je het vaak lastig om een goede intonatie te gebruiken wanneer je broddelt.

Dit leidt ertoe dat diegene die broddelt vaak onverstaanbaar, onduidelijk en zelfs soms warrig overkomt. Dit kan het zelfvertrouwen schaden omdat mensen die broddelen vaak te horen krijgen dat anderen ze niet goed verstaan en ze worden geconfronteerd dat ze “slechte sprekers” zijn.

Broddelen volwassenen

Bij volwassen kan het broddelen ertoe leiden dat zij steeds minder gaan spreken en ook het plezier in het spreken verliezen. Wanneer zij iets willen inbrengen op werk of in de sociale kring, besluiten zij dit minder vaak of soms helemaal niet meer te doen. Hierdoor halen zij niet het maximale uit hun mogelijkheden en kunnen zij niet echt de persoon zijn, die ze werkelijk diep van binnen zijn.

Oorzaak broddelen

Er wordt al jarenlang onderzoek gedaan naar de oorzaak van zowel stotteren als broddelen. Hoewel er veel theorieën zijn, is er tot op heden geen wetenschappelijke oorzaak voor gevonden. Alhoewel broddelen een andere spraakstoornis is dan stotteren gaat dit toch vaak hand in hand. Het komt namelijk veelvuldig voor dat iemand stottert en broddelt. Andersom komt minder vaak voor.

Broddelen oefenen

Het goede nieuws is dat broddelen volledig verholpen kan worden door het oefenenen en door training van een specifiek ontwikkelde spreektechniek; de Del Ferro Methode. Door toepassing van deze techniek merk je direct enorme resultaten. Je leert om op een duidelijke, zelfverzekerde manier goed geformuleerd te gaan praten. Hierdoor worden mensen die ooit gebroddeld hebben en dit hebben overwonnen vaak betere sprekers dan wie dan ook!