naar boven  

19 april 2023 is Landelijke Dag tegen Pesten

19-04-2023

19 april 2023 is Landelijke Dag tegen Pesten

1 op de 6 mensen die stotteren denkt aan zelfdoding door pestgedrag

PERSBERICHT –

Amsterdam, 17 april 2023 – Bijna de helft van de mensen met een stotterprobleem heeft last van depressiviteit en 1 op de 6 overweegt zelfmoord. Door het stotteren worden mensen belemmerd in hun sociale leven en met betrekking tot hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Dit blijkt uit een enquête van het Del Ferro Instituut.1,5 procent van de wereldbevolking stottert. Vandaag, op de Landelijke Dag tegen Pesten, wordt aandacht gevraagd voor hun situatie.

Pesten en discriminatie
Het Del Ferro Instituut voerde de enquête uit onder 191 cursisten in Nederland en Duitsland variërend in de leeftijd van 8 tot 56 jaar. Op de vraag of zij wel eens werden gepest, antwoordde 78 procent positief waarvan 20 procent aangaf vaak of altijd gepest te worden. 40 procent van alle respondenten gaf aan dat zij zich soms of vaak gediscrimineerd voelden. In de meeste gevallen betrof dit situaties waarbij zij mee wilden doen aan een (school-) voorstelling en bij het solliciteren op een baan. Mensen met een stotterprobleem kampen met problemen tijdens hun studie en komen veelal niet in aanmerking voor banen waarbij contact met het publiek vereist is. Zo waren onder de respondenten een analist die onderwijzer had willen worden, een designer die piloot had willen worden, een natuurkundige die ervan droomde om journalist te worden en een fietsenmaker die graag had willen werken bij de militaire politie. Depressiviteit komt veel voor onder de respondenten. 49 procent gaf aan in mindere of meerdere mate depressief te zijn geweest.

Wetenschappelijk bewezen oorzaak
Respondenten die de cursus aan het Del Ferro Instituut hebben gevolgd, geven aan dat hun leven zeer positief veranderd is sinds zij (weer) vloeiend hebben leren spreken. Zij zijn het bewijs dat stotteren wel degelijk te overwinnen is. De algemene overtuiging is nog steeds dat stotteren geaccepteerd moet worden en dat mensen met hun stotterprobleem ermee moeten leren leven. Gangbare therapieën als logopedie zijn hierop gericht. Opera zanger Len Del Ferro ontdekte echter ruim veertig jaar geleden dat de middenrifspier het stotteren veroorzaakt. Meerdere malen is zijn theorie wetenschappelijk bevestigd en met behulp van de Del Ferro methode zijn duizenden cursisten inmiddels geheel stottervrij.

Stijn Raijmakers
Oud-cursist Stijn Raijmakers volgde 10 jaar geleden de cursus. Hij werd als kind gepest en in elkaar geslagen omdat hij stotterde. Tien jaar lang hoorde hij van logopedisten dat hij er niet vanaf zou komen en ermee moest leren leven. Hij raakte in een psychose en deed zelfs een zelfmoordpoging. ,,Het voelde alsof ik in een onzichtbare gevangenis zat. Ik wilde heel veel dingen zeggen, maar kon dat niet vanwege het vele stotteren”, vertelt Stijn. Sinds de eerste cursusdag sprak hij al zonder te stotteren. “Ik moest meteen met mijn handen op mijn ribben praten. Toen stotterde ik geen woord, geen letter, niets. Na tien jaar nutteloze logopedie heb ik destijds voor het eerst in mijn leven een vloeiende zin uitgesproken. Mijn ouders schoten vol tranen en ik ook.”Raijmakers is nog steeds een beetje kwaad op zijn logopedisten. ,,Je kunt niet tegen een kind zeggen: je moet ermee leren leven. Dat ik nu kan praten als Brugman is onbeschrijfelijk”, stelt hij.

De Del Ferro methode
Mensen met een stotterprobleem leren tijdens een 5-daagse cursus aan het Del Ferro Instituut hun middenrifspier te trainen en daarnaast wordt actief met hen gewerkt aan het vergroten van hun zelfvertrouwen en het overwinnen van spreekangst.