naar boven  

Stotteren bij volwassenen

04-01-2023

Stotteren begint meestal tussen het tweede en zesde levensjaar en kan worden veroorzaakt door een heftige of emotionele gebeurtenis, zowel positief als negatief. Andere keren is er geen enkele aanwijsbare reden. Sommige kinderen groeien op latere leeftijd nog ‘vanzelf’ over hun stotterprobleem heen. 

Stotteren bij volwassenen

Een enkele keer kan het ook gebeuren dat stotteren pas op volwassen leeftijd begint. Vaak ligt er dan een emotioneel trauma aan ten grondslag. 

Een ernstig auto ongeluk bijvoorbeeld kan een oorzaak zijn voor plotseling stotteren op volwassen leeftijd. Ook onzekerheid die de pubertijd met zich meebrengt kan een trigger zijn voor plotseling stotteren. Het kan ook zijn dat iemand  verborgen heeft gestotterd. Je hebt wellicht synoniemen gebruikt om het stotteren te verbloemen. Doordat je bijvoorbeeld met een nieuwe baan begint, waar je  wellicht veel meer moet gaan spreken of waar je wellicht presentaties gaat geven, kan plotseling haperen of stotteren ontstaan. Het kan ook zijn dat je in een andere taal moet gaan spreken, waarin  je minder synoniemen kent en het stotteren meer naar voren komt. 

Stotteren belemmert volwassenen vaak het werk te doen wat zij eigenlijk ontzettend graag zouden willen doen of weerhoudt hen vaak ervan het maximale uit hun professionele carrière te halen. Angst voor sollicitatiegespreken of bepaalde werkzaamheden niet kunnen uitvoeren zijn regelmatig redenen voor mensen met een stotterprobleem om niet hun dromen na te jagen.

Stotteren volwassenen: sollicitatiegesprek

Op een sollicitatiegesprek staat voor elk persoon behoorlijk veel spanning. Een sollicitant dient de werkgever te overtuigen dat hij of zij de juiste persoon is voor de openstaande functie. Er staat veel op het spel; je toekomst, inkomen en de functie willen uitvoeren wat je ambieert en waarin je passie ligt.

Als sollicitant met een stotterprobleem kan je de inhoud van wat je te vertellen hebt niet (goed) overbrengen en niet uitleggen waarom je van toegevoegde waarde bent voor de werkgever. Je geeft vaak geen juiste antwoorden op de vragen terwijl je het antwoord wel weet of je geeft kortere antwoorden en stelt zelf geen vragen omdat je het niet kunt uitspreken.

Indien er meerdere sollicitanten zijn met vergelijkbare opleidingen en ervaringen, zal de werkgever eerder iemand aannemen die vloeiend kan spreken en het bedrijf communicatief kan vertegenwoordigen dan iemand met een stotterprobleem.

De angst voor het gesprek en de gedachte om jezelf aan nieuwe collega’s voor te stellen kunnen al redenen zijn voor stotterende volwassenen om niet van baan of functie te wisselen en niet het maximale uit hun professionele carrière te halen.

De Del Ferro Methode restuleert in volledige vloeiende spraak. Dit kan al worden behaald in 5 dagen. Laat jouw toekomst niet bepalen door het stotterprobleem maar geniet van een stottervrij leven.

Stotteren volwassenen: droombaan

Als klein kind droomde je er misschien al van om later piloot, politieagent of ambulancebroeder te worden. Het stotteren vormt echter vaak een belemmering om deze passie uit te voeren. Een belemmering vanuit jezelf omdat je niet denkt dat je deze dromen na kunt jagen of vanuit de werkgever omdat communicatief sterk zijn een belangrijke vereiste is voor de functie.

Stotterende volwassen voeren vaak beroepen uit waarin zij weinig hoeven te communiceren. Zij zijn goed met hun handen of zitten veel achter de computer. Maar is dit echt waar hun passie ligt?

Het najagen van je dromen is een sterke motivatie om van het stotteren af te komen. Niet alleen lost de Del Ferro Methode het stotterprobleem op, het verbetert de articulatie en intonatie van jouw spreken en versterkt de discipline en doorzettingsvermogen om al jouw doelen te behalen.

Stotteren volwassenen: huidige werkzaamheden

Het stotteren kan je belemmeren in het uitvoeren van je huidige werkzaamheden, verder te groeien binnen het bedrijf of in het maken van sociale contacten op werk.

Met een team kan je een tijd bezig zijn aan een bepaald project waarvan de uitkomsten worden gepresenteerd aan het management. Dit laat je over aan je collega’s want presenteren is het laatste wat je wil doen met een stotterprobleem. Het werk wat je (als team) hebt gedaan is uitstekend, echter gaan je collega’s er met de credits vandoor en komen zij in het vizier van het management.

Tijdens vergaderingen worden ideeën gewisseld over of voor nieuwe projecten. Je hebt een goed idee of ingeving maar zwijgt omdat je bang bent om te gaan stotteren. Je toegevoegde waarde voor het bedrijf wordt niet erkend omdat je jezelf niet kan uiten.

Eventuele vragen kunnen worden ontweken door te zeggen dat je er later via de e-mail op terugkomt.

Een promotie of overplaatsing kan door een stotterende werknemer zelf geweigerd worden omdat er een nieuwe onvertrouwde omgeving wordt gecreëerd of andere taken bijkomen waarbij er meer en/ of anders gecommuniceerd dient te worden Een stotterende volwassene blijft op zijn of haar vertrouwde plek zitten waar zij zich het meest op haar gemak voelt en het minst stottert.

Het verwelkomen van nieuwe collega’s, sociale activiteiten met verschillende afdelingen of de kerstborrel wordt het liefst vermeden. Zo ontstaat er ook minder snel een sociale band met de mensen waar je het grootste gedeelte van de week mee samen bent. Door communicatie en gezamenlijke interesses groeit men naar elkaar toe en wordt het fijn om met collega’s samen te werken.

Het toepassen van de Del Ferro Methode heeft als direct gevolg dat een stotterend volwassene vloeiende zinnen produceert en zichzelf eindelijk kan uiten. Collega’s hebben respect en begrip dat zij aan zichzelf werken en zien de progressie die er gemaakt wordt . Zij leren een hele andere collega kennen die vloeiend kan spreken net zoals alle andere collega’s op de werkvloer.

Hoe verhelp je stotteren bij volwassen?

Waar hele jonge kinderen nog over het stotteren heen kunnen groeien, gaat het stotteren bij volwassenen vaak niet vanzelf over. Het verhelpen van stotteren bij volwassen is te realiseren door een effectieve spreektechniek aan te leren, in combinatie met het afbouwen van spreekangst en het opbouwen van zelfvertrouwen. 

De Del Ferro methode is gericht op het oplossen van het stotteren en niet op de acceptatie hiervan. De specifieke Del Ferro middenriftraining is het hoofdbestanddeel van de methode. Een ander aspect is de mentale kant zoals het oplossen van sociaal-emotionele problemen die uit stotteren kunnen voortvloeien. De Del Ferro methode heeft inmiddels duizenden mensen, wereldwijd, geholpen om een stottervrij leven te leiden en bewijst dat iedereen, ongeacht leeftijd,  volledig van het stotteren kan afkomen.​​