naar boven  

Erfelijkheid van stotteren

15-11-2022

In de laatste decennia is er veel onderzoek verricht naar het ontstaan van stotteren. Er is echter niet één specifieke oorzaak te noemen. Er bestaan echter wel veel verschillende aannames over het ontstaan van stotteren. Zo wordt er gesuggereerd dat stotteren erfelijk zou kunnen zijn, dat je kunt gaan stotteren door het nadoen van anderen en dat stotteren vaak veroorzaakt wordt door een meertalige opvoeding.

Erfelijkheid van stotteren

Dat stotteren erfelijk zou zijn is nooit bewezen. Zo zie je vaak bij eeneiige tweelingen dat het ene kind wel stottert en het andere kind helemaal niet. Een reden waardoor stotteren vaker in een familie zou kunnen voorkomen is doordat het kind op jonge leeftijd stotterend spreken (on)bewust nadoet van andere gezinsleden die stotteren.

Stotteren door trauma

Stotteren ontstaat meestal tussen het tweede en zesde levensjaar. Er zijn voorbeelden van mensen waarvan stotteren pas op latere leeftijd begint. Vaak ligt er dan een trauma aan ten grondslag. De kans dat iemand begint te stotteren na de puberteit komt heel weinig voor.

Stotteren door nadoen van anderen

Indien een ouder stottert, kan het gebeuren dat een kind het stotteren gaat nadoen, waardoor het stotteren een gewoonte kan worden bij het kind. 
Er zijn veel daarnaast ook voorbeelden van kinderen die anderen voor de grap zijn gaan nadoen, waarna diegene die het stotteren imiteerde blijvend een stotterprobleem ontwikkelt.

Stotteren door spanning

Wanneer een kind begint met spreken, komen er vaak onregelmatigheden in de taal/spraak ontwikkeling naar voren. Leren spreken is immers een zeer ingewikkeld proces. Wanneer het kind hier voortdurend op wordt gewezen kan stotteren ontstaan. Verhoogde spanning, druk, snelheid of het voortdurend corrigeren van de spraak van het jonge kind, kan stotteren dan ook in de hand werken.

Oplossing stotteren

Er zijn net zoveel oorzaken van stotteren en vormen van stottern als er stotterende mensen zijn. Iedereen stottert op zijn eigen, persoonlijke manier. Wat voor de één een moeilijk woord is, is voor de ander een fluitje van een cent en wat voor de ene persoon een beklemmende situatie is, daar haalt een ander zijn schouders voor op. Toch zijn er vooral veel overeenkomsten. In het gedrag en de emoties die stotteren met zich meebrengt. Maar de grootste overeenkomst is de fysieke oorzaak. Door deze weg te nemen, kun je het stotterprobleem oplossen.

Bij Del Ferro leggen wij het accent op het oplossen van het stotter probleem en kijken niet naar hoe het ooit is begonnen. Immers, door de oorzaken van jouw stotteren te achterhalen, los je het stotteren niet actief op. Daarbij komt dat cursisten die bij Del Ferro komen,  actief willen werken om het stotteren te overwinnen, waarbij de oorzaak van hun stotteren voor hen niet relevant is.  Het is dan ook zulk dankbaar werk om hen die tools te kunnen bieden, om uiteindelijk volledig automatisch vloeiend te leren spreken.