naar boven  

Hoe ontstaat stotteren?

17-03-2020

“Wie de oorzaak van stotteren vindt, zal ook de oplossing hebben gevonden van de rest van de problemen der mensheid.´

Deze tekenende uitspraak geeft aan dat er geen eenduidige psychische oorzaak van stotteren is te achterhalen. De veelheid aan therapieën die ter behandeling van deze handicap zijn ontwikkeld, zijn een gevolg van het gebrek aan overeenstemming over de vraag wat de oorzaak van stotteren nu eigenlijk is.

De door Del Ferro ontwikkelde methode berust niet op de conventionele theorieën over de oorzaken van stotteren.

Zij gaat uit van de dagelijkse realiteit van stotterende mensen, met als uitgangspunt dat het fysieke functioneren van wezen-lijk invloed is op het gevoelsleven en het gevoel van eigenwaarde. Het bijzondere karakter van de Del Ferro-methode is de lichamelijke benadering door middel van training van het middenrif. Deze spier, in de wandelgangen ook wel diafragma genoemd, vormt de afscheiding tussen de borst- en buikholte.

De Del Ferro-methode is in verschillende universiteiten en ziekenhuizen uitgebreid wetenschappelijk onderzocht. Dit werd onder meer gedaan door het bestuderen van röntgenopnamen van het middenrif van mensen die stotteren en mensen met een vloeiende spraak. Daarbij kwam aan het licht dat het diafragma van stotterende mensen tijdens het spreken onregelmatige bewegingen maakt. Ook werd duidelijk dat iemand die stottert tracht te praten en gelijktijdig in te ademen, hetgeen zelfs voor niet-stotterende mensen onmogelijk is!

De Del Ferro-methode leert dat beheersing van het middenrif tot genezing van het stotteren kan leiden.

Conclusie: de Del Ferro-methode biedt vele tienduizenden stotterende mensen in Nederland – om niet te spreken van hun talrijke lotgenoten in de rest van de wereld - een reëel uitzicht op een definitieve oplossing van hun probleem in plaats van oeverloze psychoanalyses uit te voeren om de psychische oorzaak van stotteren te achterhalen.