naar boven  

Margriet: Wat moet je doen als iemand stottert?

20-10-2017

Zinnen afmaken, geruststellen… Hoe goedbedoeld ook, je helpt een stotteraar er niet mee. Stotterspecialist Ingrid del Ferro weet hoe je dat wél doet.

Del Ferro’s vader was de grondlegger van de Del Ferro methode. Daarbij leer je je middenrifspier controleren om van het stotteren af te komen. “Mijn belangrijkste tip is: heb geen medelijden, maar respect voor een stotteraar,” zegt de specialist.

Nog meer tips:

Houd goedbedoelde adviezen voor je

Geef geen commentaar of goedbedoelde adviezen als ‘doe maar rustig’, ‘haal adem’ of ‘ontspan’. “Dit kan kleinerend overkomen,” weet Del Ferro.

Blijf iemand aankijken

“Het helpt enorm om de persoon die stottert aan te blijven kijken tijdens een gesprek,” vertelt Del Ferro. “Laat iemand door je houding weten dat je luistert naar wat hij of zij zegt en niet naar hoe het klinkt. Blijf de spreker rustig aankijken en wacht tot hij is uitgesproken.”

Maak geen zinnen af

In het algemeen geldt: val de spreker niet in de rede en maak geen zinnen of woorden af. Dit kan vervelend voor de spreker zijn en de kans bestaat dat je zijn of haar verhaal helemaal verkeerd uitlegt. Del Ferro: “Als je merkt dat iemand er helemaal niet uitkomt, is het ook sympathiek om te zeggen dat je alle tijd hebt. Of gewoon vragen: wil je dat ik je aanvul? Dan kan iemand die stottert zelf aangeven of hij dat prettig vindt.”

Geen of weinig tijd? Zeg dit dan en spreek een ander moment af.

Veins niet dat je iemand hebt verstaan

“Doe niet alsof je iemand hebt verstaan als dit niet zo is,” adviseert Del Ferro. “Vraag de persoon die stottert gewoon om een zin te herhalen.”

Spreek zelf rustig

Spreek zelf in een rustig tempo. Dit bevordert de communicatie met iedere spreker.

Maak het bespreekbaar

Voel je je ongemakkelijk bij een stotteraar en heb je er vragen over, maak dit dan bespreekbaar. Del Ferro: “Eventueel kun je iemand op therapieën wijzen. Soms gelooft iemand die stottert niet meer dat hij eraf kan komen, omdat hij al jarenlang te horen krijgt dat het stotteren bij hem hoort.”

Wat kun je tegen stotteren doen?

Bij kinderen is het belangrijk het stotteren vroegtijdig aan te pakken om problemen te voorkomen. Als je ouder bent en stottert, kun je uiteraard ook nog individuele of groepstherapieën volgen. Er bestaan reguliere (zoals logopedie) en niet-reguliere therapievormen (zoals de Del Ferro methode). De reguliere therapie wordt in principe vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Niet-reguliere therapie wordt deels of geheel door zorgverzekeraars vergoed vanuit het aanvullende pakket.

Het is vooral belangrijk een therapie te kiezen die bij je past. Kijk voor de verschillende therapievormen en therapeuten op www.stotteren.nl.

22 oktober: Wereldstotterdag

De Nederlandse Federatie Stotteren organiseert op Wereldstotterdag bijeenkomsten in de stottercafés van patiëntenvereniging Demosthenes en op een aantal speciaal voor deze dag ingerichte locaties. Kijk hier voor de activiteiten.

Bron: http://www.margriet.nl/fitengezond/psyche/wat-moet-je-doen-als-iemand-stottert/